Terapia prin arta plastică se realizează ca o alternativă la comunicarea verbală, fiind folosite medii vizuale: desen, pictură, colaje, film, poze; medii tactile: lut, plastilină, ceramică, sculptură, modalităţi kinestezice: mişcarea mâinilor şi a corpului, într-o relaţie interdependentă, mixtă.  Aceste forme de terapie prezintă şi ele o metodă receptivă (vizionarea –  capacitatea artei de a influenţa privitul) şi o metodă activă, de creaţie.  În cazul unei  terapii combinate cu meloterapie, terapeutul are în vedere expunerea clientului la o muzică aleasă cu grijă, întrucât aceasta are o mare influenţă asupra actului artistic pe care îl poate compromite. Desenul, pictura, modelajul si colajul sunt metode care dezvoltă creativitatea şi implicit personalitatea, oferind pe de o parte siguranţă şi, pe de altă parte,  libertate  de exprimare a dorinţelor, trebuinţelor, emoţiilor, opiniilor şi atitudinilor, o comunicare a gândurilor uneori neconştientizate, într-un mod poate mai evident decât meloterapia.

Desenul este un mod de comunicare non-verbală ce dă formă trăirilor interioare, aducând la suprafaţă amintiri reprimate şi emoţii neconştientizate. Este o tehnică proiectivă care se sustrage controlului conştient, o abordare simbolică descifrată şi interpretată de terapeut. Ca mod de eliberare, desenul este  principala metodă terapeutică de lucru cu copiii, dând rezultate deosebite în plan practic – scoate la iveală probleme ascunse sau reprimate, frustrări, blocaje şi atitudini, inteligenţa latentă de până atunci şi personalitatea. Desenul executat la o şedinţă terapeutică poate fi liber sau tematic, realizat individual sau în grup şi dublat sau nu de muzică.

Pictura. Dacă pentru un artist scopul picturii nu este să transmită adevărul pur şi simplu, ci un aspect al adevărului universal, pentru clientul adult pictura este o formă de eliberare şi de recunoaştere a adevărului, fie el şi voalat. Terapeutul interpretează atât creaţia, tuşa penelului, culorile folosite, cât şi particularităţile picturii realizate (structura, tematica,  alegerea unui gen de artă în detrimentul alteia,  şi motivaţia acestei alegeri: colorit, mărime, simplitate, natură statică,  în mişcare etc.       

Modelajul, indiferent de materialul folosit: în lut, plastelină, pastă, nisip, acesta reprezintă o modalitate prin care  pacientul  îşi spune povestea.  De notat este faptul că activitatea de modelaj este adesea acompaniată de verbalizare, figurinele tridimensionale create facilitând comunicarea verbală, dar şi că din aceasta clientul beneficiază atât de o experienţă tactilă, cât şi de una kinestezică.  Unic în acest spectru de terapii creative, prin manipulare materialului foolosit şi modelaj sunt eliberate: supărarea, anxietatea si agresivitatea, care suportă orice tratament dur eliberator: sfărâmări, loviri, rupturi.

Colajul este un procedeu artistic care constă în compunerea unui tablou prin lipirea laolaltă a unor elemente eterogene. Realizarea unui colaj ajută la eliberarea imaginaţiei, la imbunătăţirea motricităţii putând fi utilizat ca exprimare senzorială şi emoţională, în diverse exerciţii. De exemplu, poveştile şi confectionarea de măşti au rolul de a ajuta clientul să asimileze experienţele trăite şi realitatea în general,  să dea sens lumii din afara lui, dar şi să-şi structureze gândurile.

Acestor procedee de terapie creativă li se adaugă terapia prin culoare („cromoterapia” – detalii aici). Cercetările ştiinţifice arată că într-adevăr culorile au efecte puternice asupra psihicului uman, iar prin intermediul psihicului au efect asupra dispoziţiei şi sănătăţii.  Nu există un limbaj universal al culorilor, fiecare culoare are o semnificaţie unică pentru fiecare persoană, iar asocierea ţine de experienţa persoanei, de structura sa internă etc.  Există numeroase modalităţi de utilizare terapeutică a culorilor de la utilizarea unei vestimentaţii colorate, la expunerea la o lumină colorată sau meditaţia asupra culorilor.  Culorile pe care le preferăm pot indica anumite calităţi pe care le avem, şi au semnificaţii pozitive sau negative prin asociere cu diverse sentimente, amintiri sau prejudecăţi.

Drd. Fulvia Anca Constantin – Editor Online